Rss Feed
 1. TOPONIMIA DE BUEU

  xoves, 29 de xuño de 2017

  Dentro dos traballos realizados polo alumnado de 3º ESO en Lingua e Litertatura Galega sobre a toponimia do noso concello, seleccionouse o seguinte traballo como mostra dos resultados obtidos:
  NOME DA PERSOAS QUE FORMAN O GRUPO: Marta Piñeiro Torres, Elena Piñeiro Torres e Clara Miranda Dios.
  ZONA QUE INVESTIGAN: Cela de abaixo.
  NOME DAS PERSOAS INFORMANTES, IDADE, LUGAR DE NACEMENTO E DE RESIDENCIA HABITUAL:  Rosario Piñeiro Freire, que actualmente vive en Castrelo (Cela) no número 57A, aínda que ela nacera no 56.

  1. Escribide o nome de todas as parroquias do concello e de todos os centros de ensino e tédeos en conta para futuras clasificacións.
  CENTROS DE ENSINO: CEIP A Torre de Cela
  NOME DAS PARROQUIAS: Santa María de Cela.

  1. Anotade os nomes que aparezan nos sinais da zona que ides analizar.
  A TORRE
  SABARIGO
  A COSTIÑA
  POUSADA
  A FONTE ALTA
  CASTRELO
  O TORRÓN
  GANDARA
  AS CASTIÑAS
  A PARBELA
  O RÍO
  O BELOSO
  O BURGO
  MURRANO
  A PENA
  A CABREIRA

  1. Detallade o lugar de recollida e, se é posible, debuxade un mapa ou esquema da zona.
         O noso traballo foi recollido na chamada Cela “de abaixo”, que segundo a xente de alí, da igrexa cara arriba é “cela de arriba” e cara abaixo é “cela de                  
         abaixo”.
  1. Clasificade os topónimos recollidos segundo o elemento ao que fagan referencia dentro da seguinte táboa:

  Veigas
  Fontes ou lavadoiros
  Ríos ou regatos
  Camiños ou carreiros
  Montes
                 Beiramar
  Outros
  Praias
  Pedras
  Puntas

  A FONTE ALTA
  O RÍO

  PORTOMAIOR
  AGRELO
  COVELO
  LAPAMÁN
  PEDREIRA
  MUIÑO VELLO
  COSTIÑAS
  A PENA

  A TORRE
  BURGO
  O TORRÓN

  1. Escollede aqueles dos cales vos pareza máis sinxelo explicar o significado.
  CASTRELO:  Ciudad fortificada que se encuentra en lugares altos.
  O RÍO: corriente natural de agu similar, en un lago o en un río.
  A PENA: pedra de gran tamaño que sobresae da terra o do mar.
  1. Anotade calquera lenda, anécdota ou historia que vos conten en relación co topónimo ou co lugar que designa.
  • A galiña e os pitos son unha referencia bastante frecuente na relación entre encantos e tesouros. Non é de extrañar que a milagre se produza na noite de San Xoán (festa onde perviven mitos, crenzas, etc.). No monte de San Lourenzo, hoxe en terreos da veciña parroquia de Ardán, é reinvindicada pola parroquia de Cela á que pertenceu desde moitos séculos antes, existe a fonte da capela que obra o prodixio de sacar unha galiña con pitos de ouro na noite de San Xoán.
  • No monte Liboreiro diacíase que habia tres minas unha de ouro, unha de prata e outra que, pola cobta faría estoupar o volcán, que a xente situa nesta lugar
  1. Procurade algún apelido de Bueu que teña relación con algún topónimo.
                 De la Torre, Antepazo, Pousada, Beloso.
  1. Procurade información etimolóxica sobre o momento histórico de creación do topónimo e clasificádeos segunda a súa orixe segundo.
  SUBSTRATO (linguas preceltas e celtas)
  LATÍN
  SUPERESTRATO(linguas xermánicas e árabes)


  O RÍO
  A TORRE
  CASTRELO
  POUSADA
  A FONTE ALTA

  1. Despois de todo o traballo previo, imos intentar clasificalos segundo o elemento ao que, en orixe, fai referencia o topónimo.  Zootopónimos
  (referidos a un animal)
  A Abelleira
  Fitotopónimos
  (referidos a plantas ou árbores)
  O Xestal
  Hidrónimos
  (referidos á auga)
  A Regueira
  Orotopónimos
  (referidos á forma ou materia do terreo)
  A Gándara
  Antrotopónimos
  (referidos a nomes de persoas)
  Baldomar
  Haxiotopónimos
  (referidos a santos ou construcións relixiosas)
  O Igrexario
  Santa Marta
  Procedentes de nomes de construcións
  Castros
  Procedentes de maneiras de se instalar nun territorio
  Quintáns
  Procedente de nomes de vías de comunicación
  Os Carrís
  A CABREIRA
  AS CASTIÑAS
  O BELOSO
  O RIO
  GÁNDARA
  A PENA
  PEDREIRA

  IGRESARIO
  CASTRELO
  POUSADA
  O BURGO
  ANTEPAZO
  IGRESARIO
  A TORRE
  PORTOMAIOR
  MUIÑO VELLO 2.             
              O seguinte artigo, realizado por Sara Soliño,  é unha mostra dos informes estatísticos realizados polo alumnado de 3ºESO como parte do proxecto Entre Rúas. 


  1. Descripción del proceso.
  En el primer trimestre mi compañera y yo tuvimos la encomendación de buscar todos los nombres de los comercios de la calle Montero Ríos para que nuestra profesora pudiera hacer un recuento de todos los comercios de Bueu, y así poder hacer las encuestas. También debíamos visitar la página del IGE https://www.ige.eu/estatico/educacion/index.htm y leer los puntos indicados. Además, debíamos crear una encuesta con un mínimo de cinco preguntas y con un máximo de diez, que se incluye como anexo.
             En el segundo trimestre, tuvimos que ir por las tiendas que nos habían asignado, preguntando a los jefes/jefas si nos podían cubrir los cuestionarios. Además, elaboramos un documento compartido con tablas y gráficos con los datos correspondientes de las respuestas que nos habían dado los comerciantes. Eran 50 encuestas (de las cuales yo me encargué que se cubriesen 25) con tres/cuatro posibles respuestas; después de eso, había que hacer recuento de la cantidad correspondiente a cada respuesta y calcular una serie de parámetros estadísticos.
             Ahora, en el tercer trimestre, se nos ha encomendado hacer este informe, el cual mi compañera y yo haremos individualmente ya que hicimos trabajos separados (sólo tenemos en común la información obtenida).

  2. Tablas.

  Variable: “Interese pola fotografía”
  xi
  fi
  hi
  Si
  34
  34/45 = 0.76
  Non
  6
  6/45 = 0.13
  Indiferente
  5
  5/45 = 0.11
  TOTAL
  45
  1
  MODA: Si
  Variable: “Tipo de fotografía favorito”

  xi
  fi
  hi
  Persoas e situacións
  29
  29/49 = 0.59
  Obxectos
  1
  1/49 = 0.2
  Animais
  3
  3/49 = 0.06
  Paisaxes
  12
  12/49 = 0.24
  Outros
  4
  4/49 = 0.08
  TOTAL
  49
  1
  MODA: Persoas e situacións
  Variable: “Aparello máis utilizado para sacar fotos”

  xi
  fi
  hi
  Móbil
  44
  44/50 = 0.88
  Cámara compacta
  2
  2/50 = 0.04
  Cámara tipo réflex
  2
  2/50 = 0.04
  Outros
  2
  2/50 = 0.04
  TOTAL
  50
  1
  MODA: Móbil
  Variable: “Marca preferida”

  xi
  fi
  hi
  Canon
  13
  13/29 = 0.45
  Nikon
  12
  12/29 = 0.41
  Otros
  4
  4/29 = 0.14
  TOTAL
  29
  1
  MODA: Canon
  Variable: “Frecuencia diaria de realización de fotografías”

  xi
  Marca de clase
  fi
  hi
  xifi
  xi-X
  (xi-X)2
  (xi-X)2 fi
  [0-5)
  2.5
  33
  33/48 = 0.69
  82.5
  -2.19
  4.80
  158.4
  [5-10)
  7.5
  9
  9/48 = 0.19
  67.5
  2.81
  7.90
  71.1
  [10,)
  12.5
  6
  6/48 = 0.13
  75
  7.81
  61
  366
  TOTAL

  48
  1
  225
  8.43
  73.7
  595.5
  Media: X = 4.69 
  MODA: [0-5)

  Variable: “Cantidade de cartos (en €) disposto a gastar nunha cámara”

  xi
  Marca de clase
  fi
  hi
  xifi
  xi-X
  (xi-X)2
  (xi-X)2 fi
  [0-200)
  100
  28
  28/50 = 0.56
  280
  -94.6
  8949.16
  250576.48
  [200-400)
  300
  10
  10/50 = 0.2
  3000
  105.4
  1109.16
  110916
  [400-600)
  500
  9
  9/50 = 0.18
  4500
  305.4
  93269.16
  839422.44
  +600
  650
  3
  3/50 = 0.06
  1950
  455.4
  207389.16
  622167.48
  TOTAL

  50
  1
  9730
  771.6
  310716.64
  1823082.4
  Media: X = 194.6 
  MODA: [0-200)
  Variable: “Número de dispositivos para fotografar”

  xi
  fi
  hi
  xifi
  xi-X
  (xi-X)2
  (xi-X)2 fi
  1
  12
  12/50 = 0.24
  12
  -0.96
  0.92
  11.04
  2
  30
  30/50 = 0.6
  60
  0.04
  0.016
  0.48
  3
  6
  6/50 = 0.12
  18
  1.04
  1.08
  6.48
  +3
  2
  2/50 = 0.04
  8
  2.04
  4.16
  8.32
  TOTAL
  50
  1
  98
  2.16
  6.176
  26.32
  Media: X = 1.96 
  MODA: 1
  Varianza: 6.58
  Desviación típica: 2.57
  3. Conclusiones.

  La mayoría de personas encuestadas disfruta sacando fotografías, preferentemente a personas y situaciones y en segundo lugar a paisajes; pero sólo entre cero y cinco fotos (al día). Más de la mitad de los encuestados tienen dos aparatos electrónicos para sacar fotos, y el  más utilizado es el teléfono; pero la gente que prefiere utilizar cámaras se decanta por la marca Canon seguida de cerca por la marca Nikon y están dispuestas a pagar entre cero y doscientos euros por una cámara.